Z historie sportovního šermu

Český a československý šerm na OH

Přehled účasti šermířů z českých zemí a Československa na Olympijských hrách v letech 1908-1996 I. část - období 1908-1936 (dle odkazovaných zdrojů sestavila Irena Moravcová)   1908 – OH Londýn (nejúspěšnější olympiáda) Šermovali jen muži, konaly se soutěže pouze v kordu...

Československý a český šerm na OH - 2. část

Přehled účasti šermířů z Česloslovenska a České republiky na Olympijských hrách v letech 1908-1996 II. část - období 1948-1996 (dle uvedených zdrojů sestavila Irena Moravcová)   1948 – OH Londýn Na prvních OH o druhé světové válce šermovali muži všemi zbraněmi, a to jednotlivci i...

Sportovní šerm na severní Moravě a ve Slezsku a rozmach tohoto sportu v 60. letech 20. století

Irena Moravcová   V době Rakouska-Uherska a první Československé republiky se i tam, kde neexistovaly úzce specializované šermířské kluby či spolky často šermovalo v Sokole a v německých tělocvičných spolcích, šerm byl také součástí výuky na některých středních...