Jan Hoschna * 1977 - trenér šavle

V oddíle od září roku 1991 v Opavě se věnoval fleretu, při studijích v Uherském Hradišti si vyzkoušel kord i šavli.

Po návratu do Opavy se stal 1999 trenérem II.třídy, studoval při své VŠ ekonomické v Německém Mainzu zároveň i na UP Olomouc FTK dvouleté studium trenérství na I.tř. v šermu, které z časových důvodů už neukončil závěrečnou prací. 

Honzovy závodnické úspěchy najdete zde.