Irena Moravcová (roz. Prokopová) *1979 - trenér mladších dětí

Irena přišla do našeho oddílu v září 2008, předcházela pětiletá pauza a působení ve třech šermířských oddílech.

Se šermem začala na podzim roku 1998 při nástupu na vysokou školu, ve VSK Humanita absolvovala základní kurz šermu vypisovaný pro studenty Univerzity Karlovy a vedený paní Blankou Malátovou.

1998-2000 - VSK Humanita Praha

 • kord, fleret, šavle
 • trenéři: Karel Anderle a Jiří Střelák
 • sezona 1999/2000 - III. VT v kordu, fleretu i šavli

Za VSK Humanita se zúčastnila svým prvních závodů - v šermu kordem. Ireninou hlavní zbraní se postupně stávala šavle a kvůli větší možnosti trénovat šerm šavlí odešla počátkem léta 2000 do oddílu USK Praha.

2000-2002 - USK Praha

 • šavle, doplňkově fleret
 • trenéři: Jiří Vincenc, Josef Kříž a Kamila Vincencová
 • sezona 2000/2001 - III. VT v šavli a ve fleretu, sezona 2001/2002 - III. VT v šavli

Na počátku sezony 2000/01 se potýkala s nepříjemnou zlomeninou pravé klíční kosti, což ji na nějaký čas ze šermu vyřadilo a samozřejmě ovlivnilo celou sezonu. Uprostřed následující sezony pak odjela na semestrální studijní pobyt do Německa.

 

2002 Uni Konstanz - Fechtklub Konstanz

 • fleret, kord, šavle
 • trenéři: Franziska Zastrow, Phillip Kämper, Bernard Locher

V Kostnici šermovala sice jen jednou týdně, nicméně díky bohaté nabídce sportovného vyžití na univerzitě a kolem Bodamského jezera se věnovala i jiným sportům. Na šermířských trénincích na univerzitě panovala vždy velice přátelská atmosféra, všichni k sobě byli vzájemně slušní, ochotní a snažili se pomáhat si a povzbuzovat se. Takto vedené tréninky, otevřenost nově příchozím a týmový duch byly pro Irenu cennou zkušeností, kterou by ráda předávala dál. Spolu se šermíři z kostnické univerzity se v létě 2002 zúčastnila akademického mistrovství Německa v družstvech.

2002-2004 - USK Praha

 • šavle
 • trenéři: Jiří Vincenc, Josef Kříž
 • sezona 2002/2003 - III. VT v šavli, sezona 2003/2004 - III. VT v šavli

Po návratu z Německa pokračovala v USK Praha, nadále šermovala více méně pouze šavlí. Na jaře 2003 se stala akademickou vicemistriní ČR v šermu šavlí. Na akademickém mistrovství šermovala též kordem a fleretem, v kordu získala bronz. Na jaře 2004 klub USK Praha z osobních důvodů opustila a sezonu nedokončila.

 

Rok 2005 byl pro Irenu bohatý na změny: ukončila svá vysokoškolská studia (na Univerzitě Karlově studovala obor historie - archivnictví), provdala se a následně přestěhovala do Opavy. Roku 2007 se jí narodila dcera, v létě 2013 syn, s nímž je momentálně na rodičovské dovolené.

K šermu se vrátila až počátkem sezony 2008/2009. Znovu začala šermovat šavlí a také fleretem, účastnila se však jen několika domácích turnajů, a postupně začala vypomáhat na trénincích jako trenérka, zejména nejmladších členů oddílu. Mohla tak více méně navázat na zkušenosti s dětmi mladšího školního věku, které získala během několika let, kdy jezdila jako vedoucí na dětské tábory.

Vzhledem ke svým rodinným a pracovním povinnostem chodí na trénink zpravidla jen jednou týdně (nebo alespoň opět plánuje od nové sezony), kromě toho je administrátorem webových stránek oddílu a také se zajímá o dějiny sportovního šermu. 

Od listopadu 2011 je rozhodčí pro fleret licence C.